Klankbordgroep Zuidtangent

Datum: 12 oktober 2004

Notulen van een vergadering Wachtkamer 1, in het Centraal Station, waar de gemeente een bijeenkomst organiseerde.

Op 11 oktober (lees: gisteren) werd ons bekend dat een 'klankbordgroep zuidtangent' een tweede vergadering zou houden. Uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van alle wijkraden op de route die de Zuidtangent nu aflegt door de stad, en andere belangengroepen zoals bedrijven, winkeliersverenigingen, ROVER etc. Helaas wisten we niets van de eerste bijeenkomst, maar daar hebben we wel een verslag van ontvangen.

Het architectenbureau DHV gaf een presentatie over de mogelijke gevolgen en baten/kosten van:

  1. aanleggen/bouw van een tunnel onder het spaarne (kosten ruim 55 miljoen)
  2. aanpassing van de verfrollerbrug (aanpassen brug). (kosten ruim 15 miljoen)

De taak van de klankbordgroep is de criteria vast te stellen waarmee de gemeenteraad in November gaat beslissen of er een tunnel onder het Spaarne door komt voor de Zuidtangent, of dat er ingegrepen wordt bij de verfrollerbrug (aanpassen brug).

Er werd voornamelijk in gegaan op de gevolgen van de Tunnel. Belangrijkste voor ons Rozenprieelers, is denk ik de tekening die ik aan de wand zag hangen.

Schets:

Deze tunnel zal in de EINDSITUATIE de volgende gevolgen hebben bij het Zuider buiten spaarne.

Gevolgen aan de kant van de schalkwijkerstraat: Er was ook sprake van bouwhinder ten tijde van de bouw van deze tunnel.

Aan het eind van een lange vergadering moesten er hoofdcriteria worden vastgesteld. Iedereen mocht 3 criteria aanwijzen die die het belangrijkste vond. Uiteindelijk zijn de volgende criteria het belangrijkste gevonden:

Voor de duidelijkheid: Wij (wijkraad) zijn compleet verrast door de getoonde tekening. Er werd uitgelegd dat de klankbordgroep er NIET was om te discussieren over een ontwerp, laat staan enige beslissingsbevoegdheid heeft. De tekening toonde een SCHETS en NIET een ontwerp. De gemeenteraad moet eerst beslissen of men kiest voor een Tunnel, of voor verbetering van de brug. Pas daarna zal de gemeente aan een architectenbureau opdracht gaan geven voor verder onderzoek.

We zullen uiteraard contact gaan zoeken met de betrokken bewoners (vooral langs het Zuider buiten Spaarne). Even tot zo ver. Reacties s.v.p. sturen naar de webmaster...