Speelruimtebeleid Haarlem vrijgegeven voor inspraak 
De nota speelruimtebeleid 2012-2020 is door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak. Haarlemmers kunnen hun mening geven over de plannen van de gemeente voor spelen in de stad. Buiten spelen is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Het college pleit voor meer speelruimte voor Haarlemse kinderen en een betere spreiding over de stad.

In de nota staat beschreven waar en voor welke leeftijdsgroepen extra speelruimte nodig is. Eťn van de voorstellen is schoolpleinen en sportvelden waar mogelijk (semi) openbaar toegankelijk te maken. Haarlem wil ook het Ďnatuurlijk spelení bevorderen: speelplekken zonder vaste inrichting waar kinderen kunnen ontdekken. Ook de routes tussen de speelvoorzieningen in een wijk wil de gemeente verbeteren.

Rozenprieel

De gemeente schrijft in de nota dat er in het Rozenprieel drie speelplekken zijn ingericht.

1) Het Voortingsplantsoen, dat volgens de gemeente geschikt is voor kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar.

2) Het Merensplein, dat nu volgens de gemeente bedoeld is voor 0 tot 11 jaar, maar deze plek wil men op termijn omvormen in een speelplek voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

3) Het Mari Andriessenplein dat bedoeld is voor kinderen van 0 tot 11 jaar.

Op basis van de aantallen kinderen die in het Rozenprieel wonen, streeft de gemeente er naar om drie extra speelplekken aan te leggen voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

Daarnaast schrijft de gemeente dat het ook wenselijk zou zijn om in de wijk een extra 'trapveldje' te maken voor jongeren van 12-18 jaar.

Heeft u een goed idee voor een leuke speelplek in onze wijk, laat het dan weten aan de gemeente. Ook als u vindt dat de huidige speelplaatsen niet voldoen voor de bedoelde leeftijdscategorieŽn, of juist wel, laat dat dan eveneens weten aan de gemeente. U heeft vanaf vandaag zes weken de tijd om uw mening kenbaar te maken.

Het is natuurlijk nog veel beter en leuker als kinderen zťlf een briefje schrijven!


Extra speelplek op het Ben Neijndorffplein? Laat het weten aan de gemeente!


Inspraak

De gemeente wil in de inspraakperiode de kennis en ervaring van bewoners en andere betrokkenen gebruiken om een goed beeld te krijgen van de speelmogelijkheden in de buurt. De ingediende zienswijzen worden bij het opstellen van de definitieve nota betrokken.


Hoe kunt u uw mening kenbaar maken?

Het plan ligt vanaf vrijdag 6 april 2012 tot en met donderdag 18 mei 2012 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Zijlvest 39. Onderaan deze pagina kunt u het plan ook vinden.Tijdens deze 6 weken kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk bij:

het college van B en W
postbus 511
2003 PB Haarlem

onder vermelding van naam, adres en naam van de nota Speelruimteplan 2012-2020 (OGV/JOS).U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken. Dit kan op ťťn van de inspraakbijeenkomsten. Datum en plaats van de bijeenkomsten worden via de Stadskrant en via haarlem.nl bekend gemaakt.

Lees meer:

- :pdfje: Concept speelruimtebeleid Rozenprieel

- :pdfje: Concept speelruimtebeleid 2012-2020

Zie verder:
haarlem.nl
Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.