NEE tegen Zuidtangent tracee 2!

Inmiddels heeft de participatiegroep een bezwaar ingediend. Het bezwaar zoals door ons geformuleerd is hier te lezen.

HEEL VEEL BEWONERS hebben gebruik gemaakt van onze standaard brief. Wij hebben MEER DAN 60!!! brieven retrour gehad en dat in zo'n korte tijd, slechts een paar dagen! Kun je nagaan hoeveel respons we hadden gehad als wij als participatiegroep bijtijds op de hoogte waren gesteld door de gemeente!

Wij willen hierbij iedereen bedanken voor de snelle respons, het snelle invullen en het nog sneller inleveren van de formulieren! Hardstikke bedankt!

Hieronder staat voor de volledigheid onze oproep + de standaardbrief die door zoveel mensen van onze wijk is ingestuurd:


Beste buurtbewoner,

Zoals u wellicht gelezen heeft in de Stadskrant, loopt het alternatieve tracι van de Zuidtangent langs het Rozenprieel over de Rustenburgerlaan en dan verder naar het centrum. De participatiegroep Rozenprieel heeft hier een aantal bezwaren tegen.

De participatiegroep roept u op om (bijvoorbeeld met behulp van deze brief) bezwaar te maken tegen de Zuidtangent.

U wilt toch ook niet dat:

 1. er straks geen bomen meer langs de weg staan?
 2. het parkeerprobleem in de wijk nog groter wordt?
 3. het Rozenprieel straks heel moeilijk bereikbaar wordt?

Wilt u daarom onderstaande brief invullen of zelf uw bezwaar formuleren?

U kunt uw brief voor maandag 4 november inleveren op de volgende adressen:
- Casteleynstraat 3
- Klaverstraat 16
- Rustenburgerlaan 89

Daarnaast kunt u ook uw brief voor 6 november opsturen naar:
College van B&W
Postbus 511
2001 PB Haarlem
Bedankt!


College van B&W
Postbus 511
2001 PB Haarlem

Betreft: bezwaar tegen tracι Zuidtangent langs Rozenprieel
Haarlem, november 2002
Geacht College,

Bij deze wil ik, bewoner van ……………………………………. bezwaar maken tegen het geplande tracι 2 van de Zuidtangent te Haarlem. Volgens uw informatie loopt deze van de Buitenrustbruggen over de Rustenburgerlaan en vervolgt zijn weg naar het Frederikspark, de Tempelierstraat, de Van Eedenstraat, de Wilhelminastraat, Raaks en Kinderhuisvest. Als bewoner van het Rozenprieel heeft deze busbaan vergaande gevolgen voor het woongenot.

De volgende punten geven het bezwaar aan:

 1. Langs een monumentale, karakteristieke, kinderrijke woonwijk is geen plaats voor een belastende busverbinding van 20 bussen per uur.
 2. Het Rozenprieel wordt een volledig geοsoleerde buurt met aan de ene kant water en aan de andere kant een betonnen racebaan.
 3. De toename van geluidshinder, stankoverlast en trillingsoverlast zal het woongenot in het Rozenprieel niet ten goede komen. Daarnaast zal aan sommige (karakteristieke) panden ernstige schade ontstaan.
 4. De hoge snelheid van de Zuidtangent zal zeker zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.
 5. Alle bomen zullen verdwijnen langs de Rustenburgerlaan en verder. Dit vermindert het aangezicht van het Rozenprieel.
 6. De parkeerplaatsen rondom het Rozenprieel verdwijnen om plaats te maken voor de betonnen bak van 7.20 m breed. De auto's die nu op deze plekken staan, zullen in het Rozenprieel geparkeerd moeten worden. Op dit moment is het parkeerprobleem in onze buurt al groot, dit zal de problematiek ernstig vergroten.
 7. De huizen in het Rozenprieel zullen in waarde dalen.
 8. De Rustenburgerlaan is niet breed genoeg voor een vrije busbaan. De ventwegen, brede trottoirs en het tweerichtingsverkeer zullen verdwijnen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het Rozenprieel.
 9. De kruising tussen de Voorhelmstraat en de Rustenburgerlaan wordt erg gevaarlijk.
 10. Door eventuele eenzijdige afsluiting van de Rustenburgerlaan verandert de verkeerscirculatie in het Rozenprieel aanzienlijk. De nu al overbelaste straten in onze wijk zullen dan verstopt raken. Ook zullen sommige straten onbereikbaar worden.
 11. Bij eventuele ondertunneling van de Buitenrustbruggen kunnen problemen aan fundering veroorzaken, bv. door de verhoging van het grondwaterpeil.
 12. Doordat er geen halte op de planning staat in de buurt van het Rozenprieel, zal de buurt slechter bereikbaar worden.
 13. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Daarnaast verwacht ik dat ik persoonlijk op de hoogte gehouden zal worden en een volledig antwoord krijg op dit bezwaarschrift.

Met vriendelijke groet,
'uw naam'
'uw adres'