Groen of steen: raadscongres stadse ruimte 
13-11-2009 - Uitnodiging, Gemeente, Groen
door Redactie
Op 26 november organiseert de gemeenteraad een raadscongres over bouwen, groen en stadsranden in Haarlem. In het vakjargon: "verdichting".

Bij welke stelling voelt u zich het meest thuis?
• De grenzen van de verdichting zijn bereikt in deze stenen stad
• Bouwen in de stad biedt volop kansen voor verhoging stedelijke kwaliteit

Laat uw geluid horen op het congres van de Haarlemse gemeenteraad op donderdagavond 26 november om 20.00 uur in de Philharmonie in Haarlem.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
1 reactie ( 2763 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Kunstlijn Haarlem 
5-11-2009 - Uitnodiging, Cultuur
door Redactie
De 24e Kunstlijn Haarlem wordt gehouden tijdens het weekend van 6 tot 8 november. U kunt genieten van kunst in Open Ateliers, galeries, musea, kerken en op andere bijzondere locaties.

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2839 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Gemeente start met de ontwikkeling van Gebiedsvisie Rozenprieel 
4-11-2009 - Gemeente, Ymere
door Redactie
De gemeente neemt het initiatief tot de ontwikkeling van een Gebiedsvisie Rozenprieel.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2962 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Drijvende tuinen in het Rozenprieel 
4-11-2009 - Gemeente, Groen
door Redactie
Het College van B&W heeft besloten drijvende tuinen aan te leggen in het Spaarne aan de kant van het Rozenprieel.

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2176 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Gemeente haalt zonder overleg alle anti-parkeerpalen weg 
29-10-2009 - Gemeente, Parkeren, Openbare ruimte
door Redactie
In opdracht van de gemeente Haarlem worden in de hele wijk alle anti-parkeerpalen weggehaald.

Dit nieuwe beleid is niet overlegd met bewoners. In de wijkcontractgroep Verkeer en Parkeren is slechts gemeld dat een aantal nutteloze paaltjes weggehaald zou worden. Dat is natuurlijk prima: nutteloze paaltjes mogen uiteraard weg, daar heeft niemand bezwaar tegen.

Wat er nu echter gebeurt is dat de gemeente zonder overleg met omwonenden ALLE paaltjes in de buurt laat weghalen. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Foutparkeerders kunnen hun auto's nu op straathoeken neerzetten zodat veilig oversteken onmogelijk wordt. De vrije doorgang van voetgangers wordt zo ernstig gehinderd. Het fout-parkeren in bochten bemoeilijkt bovendien de doorgang van bijvoorbeeld brandweerauto's.

Gaat de gemeente nu vaker Parkeerhandhavers door de wijk sturen? Nee, de gemeente doet uiteraard geen enkele toezegging over de frequentie van handhaving in het Rozenprieel. :nietokee:

Wat is de reden van het nieuwe beleid? Wil de gemeente de 'rommeligheid' van het straatbeeld tegengaan? Zijn de paaltjes echt nutteloos? Welnee, een echte inventarisatie welke palen nutteloos zijn is niet gemaakt. De aannemer heeft simpelweg de opdracht om alle palen weg te halen. :bonk:

De echte reden werd ons gestuurd door het geautomatiseerde systeem van de gemeente dat Meldingen Openbare Ruimte registreert:

Ik citeer:

"Er wordt geen nieuwe antiparkeerpaal terug geplaatst, het nieuwe beleid van de gemeente is om alle antiparkeerpalen te verwijderen in verband met de hoge kosten."

Het nieuwe straatbeeld van het paaltjesloze Rozenprieel ziet u hieronder op de foto's.

NB: Uw woede kenbaar maken aan de mannen die de paaltjes komen weghalen is zinloos: zij zijn niet degenen die dit beleid bedacht hebben, zij doen gewoon hun werk en kunnen er ook niets aan doen dat ambtenaren onzinnige plannen bedenken. Als u klachten heeft over de gemeente:
Stuur uw mail aan de gemeente Haarlem.
1 reactie ( 2998 keer bekeken )   |  permalink

Dreefschool krijgt vergunning voor bouw noodlokalen 
28-10-2009 - Gemeente, Groen
door Redactie
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een vergunning te verlenen aan de Dreefschool voor de bouw van noodlokalen in het Frederikspark.

Veel omwonenden en organisaties dienden hiertegen bezwaren in; het Frederikspark -dat een rijksmonumentenstatus geniet- zou onbebouwd en ongeschonden moeten blijven. Ook zijn de bezwaarmakers bezorgd dat de gemeente de noodlokalen langer zal laten staan dan de nu genoemde periode van maximaal drie jaar.

Alle ingediende bezwaren zijn door B&W ongegrond verklaard. Eerder verleende de bestuursrechter al ontheffing zodat het traject van vergunningverlening door kon gaan.

Vermoedelijk wordt in de kerstvakantie met de bouw van de noodlokalen aan de noordwestzijde van het Frederikspark begonnen.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
1 reactie ( 2641 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Inspraak Bomenbeleidsplan 
21-10-2009 - Uitnodiging, Gemeente, Groen
door Redactie
Bomenbeleid 2009-2019

In de gemeente Haarlem staan zo'n 58.000 bomen in het openbaar groen, begraafplaatsen, kinderboerderijen, sportcomplexen, openbare speelgelegenheden en speeltuinen.

De gemeente presenteert nu het "Bomenbeleidsplan 2009-2019". Met dit plan wil het College vastleggen wat de visie is van de gemeente op bomen en op welke wijze deze visie gerealiseerd gaat worden.

Op maandag 2 november organiseert de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden. Deze wordt gehouden van 16.00 tot 20.00 uur in de Commandeurszaal van het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 2011 RX Haarlem.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2473 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel


<< <Terug | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Volgende> >>