Haarlem gaat Metro krijgen 
Zuidtangent onder de stad door? Volgens de laatste tunnelstudie is dit mogelijk.

Namens het projectbureau APPM het volgende bericht:

De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten hebben eind januari ingestemd met de conclusies uit de eindrapportage en de vervolgfase. In februari en maart vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad van Haarlem en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland. Indien wordt ingestemd met deze vervolgfase, zullen we zeker weer contact met u opnemen om u ook in de vervolgfase te informeren en opnieuw te vragen om uw inbreng.

Maandag (11 februari) van 9.00-13.00 en dinsdag 4 maart van 13.00-17.00 bent u (en andere bewoners) van harte welkom in het projectbureau om uw vragen te komen stellen over de Tunnelstudie.


Zie voor meer informatie www.tunnelstudie.nl. Daar kunt u ook het eindrapport downloaden.Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.