Gebiedsvisie Rozenprieel heet nu 'Wijkagenda Rozenprieel' 


Klik op bovenstaande afbeelding om de Wijkagenda Rozenprieel te downloaden.


Aanleiding

Ymere en Haarlem sloegen in 2009 de handen ineen om hun investeringen in de wijk Rozenprieel af te stemmen. In de zomer van 2010 werd hun gezamenlijke visie op de toekomst van het Rozenprieel als concept Gebiedsvisie in de wijk en bij de wijkraad bediscussieerd. Daarna is er met verschillende betrokkenen van binnen en buiten de wijk uitvoerig van gedachten gewisseld. In deze discussies bleek onder meer dat het woord ‘gebiedsvisie’ een beeld opriep van grootschalige ingrepen en aanpassingen. Omdat dit niet aan de orde was en het daardoor onnodig het zicht op de toekomst van de wijk blokkeerde hebben de gemeente Haarlem en Ymere ervoor gekozen om de Gebiedsvisie te transformeren naar een ‘agenda voor de wijk’. Een agenda is concreter en gericht op haalbare korte-termijn projecten. Er wordt duidelijk gemaakt waar een project begint en eindigt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien leggen Ymere en de gemeente Haarlem hun meerjarige betrokkenheid met de ontwikkeling van het Rozenprieel hiermee vast.


Wijkmarkt

Op 17 september wordt de Wijkagenda feestelijk gepresenteerd op een wijkmarkt in het Rozenprieel. Deze wijkmarkt markeert het afsluiten van het participatieproces. Ook organisaties, ondernemers en instellingen uit de buurt presenteren zich op deze markt op een leuke manier.

De uiteindelijke Wijkagenda zal worden vastgesteld door het college van B&W in oktober, waarna een formeel inspraaktraject zal starten en iedereen die dat wil (nogmaals) kan reageren.


-Download de Wijkagenda Rozenprieel

-Lees meer over de Wijkagenda op de website van de gemeente Haarlem

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.