Reacties op concept gebiedsvisie Rozenprieel 
14-12-2010 - Gemeente, Gebiedsvisie
Website Rozenprieel heeft in augustus 2010 bij de gemeente de inspraakreacties met betrekking tot de concept gebiedsvisie Rozenprieel opgevraagd. Na een herhaald verzoek stuurde de gemeente vandaag -ruim drie maanden later- onderstaande stukken, met het verzoek deze nog een weekje 'onder embargo' :shutup: te houden, totdat de gemeente, ergens volgende week, kans zou zien deze als eerste zelf te publiceren. :noemo:

Website Rozenprieel vindt transparant bestuur heel belangrijk, en is tevens voorstander van het principe dat informatie die beschikbaar is voor de n, ook beschikbaar is voor alle anderen. :santa:
Daarom nu de primeur op Rozenprieel.nl!:cheerpuh::cheerkerst::scheergroen:


:pdfje: Inspraakreacties mbt het thema bebouwing
:pdfje: Inspraakreacties mbt groenvoorziening
:pdfje: Inspraakreacties mbt fietsverbinding Kamperstraat
:pdfje: Inspraakreacties mbt parkeren
:pdfje: Inspraakreacties mbt promenade Zuider Buiten Spaarne
:pdfje: Inspraakreacties mbt voorzieningen
:pdfje: Inspraakreacties "eigen ideen"
:pdfje: Inspraakreactie De Stenen Roos
:pdfje: 1e reactie wijkraad Rozenprieel op de concept gebiedsvisie
:pdfje: Verslag gemeente van reacties tijdens de bewonersavond gebiedsvisie, 24-8-10

De gemeente heeft aangegeven de definitieve gebiedsvisie mede te zullen baseren op de ingediende inspraakreacties.


Gonda 
15-12-2010
Bravo voor www.rozenprieel.nl! Bedankt voor de inspanning en het inzicht wat er in onze wijk leeft.

Gonda 
15-12-2010
Bravo voor www.rozenprieel.nl! Bedankt voor de inspanning en het inzicht wat er in onze wijk leeft.

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.